Năng Lực Tài Chính

Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

   Ban quản trị NABY luôn xác định nguồn tài chính tự chủ, 

 kết hợp với việc kiểm soát tốt dòng tiền trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tiến trình thực hiện dựán luôn được thông suốt.

  Các thành viên sáng lập đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm Quản lý dự án, có tài chính cá nhân vững vàng, có cam kết cao trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu NABY vững mạnh.

   NABY cũng có mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại cổ phần với hạn mức tín dụng và lãi suất phù hợp đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

 

 

  

Công ty cổ phần Naby

Trụ Sở Chính

0989833859
Chat Zalo